Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/tottsor/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
FES-HO A LA TEVA MANERA – Totts.org

FES-HO A LA TEVA MANERA

Category

campanyes

Date

1 de Gener de 2012

Client

Mercat de la Boqueria

About

Acció realitzada al mercat amb la intenció de destacar la figura del comerciant, el producte natural i la relació entre aquests.
El comerciant suggereix la manera d’elaborar el seu producte, proposa una manera tradicional i una altra adquirida a través del pluriculturalisme exemplificant la perfecta assimilació de cultures que rep la Boqueria.
Es van imprimir pósters, banderoles interiors del mercat, flyers y es van crear banners dins la web del mercat.

HAZLO A TU MANERA

Category

publicidad

Date

1 de Gener de 2012

Client

Mercat de la Boqueria

About

Acción realizada en el mercado con la intención de destacar la figura del comerciante, el producto natural y la relación entre estos.

El comerciante sugiere la manera de elaborar su producto, propone una manera tradicional y otra adquirida a través del pluriculturalismo, ejemplificando la perfecta asimilación de culturas que recibe la Boqueria.

Se imprimieron pósteres, banderolas, flyers, y banners para la web del mercado.

DO IT YOUR WAY

Category

campaign

Date

1 de Gener de 2012

Client

Mercat de la Boqueria

About

Action performed on the market with the intention of highlighting the figure of the merchant, the natural product and the relationship between them.

The merchant suggests the way to develop his/her product, he/she offers a traditional way and another that is acquired through multiculturalism, exemplifying the perfect assimilation of cultures surrounding la Boqueria.

Posters, banners, flyers and banners were printed.