• Abstracció

  “A Totts.org, busquem en cada projecte la objectivitat necessària perquè clients i consumidors convergeixen sense interferències, per això cal veure les coses des de moltes perspectives alhora”.
 • Diàleg

  “Escoltar és essencial per a comprendre les necessitats de cada client, el nostre treball es construeix a partir del diàleg establert amb ells”.
 • Percepció

  “Busquem els estímuls necessaris per cada feina, i els filtrem a través de l’experiència”.
 • Empatia

  “Cada treball està vinculat al client, a les seves necessitats, entre ambdues parts intentem trobar el que és realment important i busquem la millor manera de destacar-ho”.