BOQUERIAMAP

Categories

mapes

Data

1 de Febrer de 2015

Descripció

Boqueriamap es una eina d’ubicació dins del mercat i rodalies, un altaveu on les ofertes del mercat es transmeten als ciutadans.
Serveix per orientar, dinamitzar i transmetre informació útil.
Un espai per la gastronomia i els productes naturals.

Boqueriamap és un desplegable de paper en 4 parts, d’edició trimestral, amb una tirada de 30.000 exemplars.