BOQUERIAMAP 2.0

Categories

mapes

Data

1 de Febrer de 2015

Client

Associación de comerciantes de la Boqueria

Descripció

Boqueriamap es una eina d’ubicació dins del mercat i rodalies, un altaveu on les ofertes del mercat es transmeten als ciutadans.
Serveix per orientar, dinamitzar i transmetre informació útil.
Un espai per la gastronomia i els productes naturals.
Boqueriamap és un desplegable de paper en 4 parts, d’edició trimestral, amb una tirada de 30.000 exemplars.
-Boqueriamap 2.0 és l’actualització de la imatge gràfica del projecte original Boqueriamap, es va millorar l’estètica, la llegibilitat i el format de la publicació-