Takayuki Fujimoto

Un artista de las sombras!

Direction and LED Design:Takayuki Fujimoto
Sound design+programing and LED programming: Daito Manabe
Dancer: Tsuyoshi Shirai and Takao Kawaguchi

deixa un comentari